Inne działania edukacyjne i popularyzujące wiedzę o środowisku

Działalność edukacyjna i popularyzująca wiedzę o środowisku jest dla nas istotnym aspektem działalności Europejskiego Towarzystwa Ekorozwoju. W związku z tym podejmujemy działania w zakresie:

  • rozbudzania i rozwijania świadomości ekologicznej społeczeństwa,
  • współpracy z innymi organizacjami ekologicznymi,
  • współpracy z organizacjami administracji rządowej i samorządowej,
  • działalność edukacyjna w zakresie organizacji festynów, happeningów, konferencji.

W dorobku działalności naszej organizacji możemy pochwalić się organizacją między innymi obchodów Światowego Dnia Ziemi w Poznaniu, happeningów promujących ideę zrównoważonego rozwoju oraz projektów edukacyjnych dla dzieci. Zapraszamy do współpracy przy realizacji kolejnych przedsięwzięć!