Inwentaryzacje i dokumentacje przyrodnicze

W ramach naszej działalności realizujemy kompleksowe usługi i projekty w zakresie analizy stanu środowiska. Członkami naszego Stowarzyszenia są specjaliści posiadający szerokie doświadczenie w realizacji różnorodnych przedsięwzięć odnoszących się do różnorodnych komponentów przyrody. Jesteśmy gotowi podjąć współpracę w zakresie opracowania:

  • inwentaryzacji przyrodniczych,
  • opracowań ekofizjograficznych,
  • ocen oddziaływania na środowisko,
  • programów ochrony środowiska oraz ich aktualizacji,
  • raportu z realizacji programów ochrony środowiska,
  • ekspertyzy w zakresie oceny wpływu/oddziaływanie przedsięwzięcia na cele ochrony wód w rozumieniu Ramowej Dyrektywy Wodnej,

DSC00320