Szkolenia, warsztaty

Lista planowanych szkoleń i warsztatów znajduje się TUTAJ


Dokonanie ocena stanu środowiska będącego w zasięgu oddziaływania planowanej inwestycji jest niezwykle istotne. Jest ona realizowana w oparciu o prawidłowo przeprowadzoną inwentaryzację będącą źródłem wiedzy o bioróżnorodności badanego obszaru. Podstawą prac inwentaryzacyjnych jest właściwie przeprowadzone rozpoznanie w terenie. Prace terenowe pozwalają ustalić aktualny stan przyrody badanego obszaru. Dopiero takie rozpoznanie terenowe powinno być podstawą dalszych działań.

DSC09121

Zapraszamy Was do udziału w warsztatach mających na celu przybliżenie tematyki inwentaryzacji przyrodniczych oraz oceny stanu komponentów środowiska. Są to zajęcia w głównej mierze terenowe, ukierunkowane na praktyczną identyfikację i ewaluację wybranych aspektów przyrodniczych. Tematyka kursów obejmie między innymi: charakterystykę botaniczną i fitosocjologiczną siedlisk wodnych, podmokłych, zaroślowych i leśnych, ocenę stanu środowiska z wykorzystaniem różnych metod bioindykacyjnych, zapoznanie z prawno-przyrodniczymi aspektami usuwania drzew i krzewów. Kursy realizowane są przez członków Europejskiego Towarzystwa Ekorozwoju, pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, oraz ekspertów zewnętrznych, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie w zakresie omawianych tematów.