Lista planowanych szkoleń i warsztatów

1. Inwentaryzacja botaniczna siedlisk wodno-błotnych

  • I termin: 7-8 lipca 2016 r.
  • II termin: 11-12 sierpnia 2016 r.

2. Inwentaryzacja botaniczna siedlisk leśnych i zaroślowych

  • I termin: 15-16 lipca 2016 r. – szczegółowe informacje wkrótce.
  • II termin: 19-20 sierpnia 2016 r.

3. Ochrona wód w rozumieniu Ramowej Dyrektywy Wodnej

  • I termin: 21-22 lipca 2016 r. – szczegółowe informacje wkrótce.
  • II termin: 25-26 sierpnia 2016 r.

4. Prawno-przyrodnicze aspekty usuwanie drzew i krzewów

  • I termin: 28-29 lipca 2016 r. – szczegółowe informacje wkrótce.
  • II termin: 8-9 września 2016 r.