Kontakt

Dane kontaktowe:

  • Europejskie Towarzystwo Ekorozwoju
  • (Budynek Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu)
  • ul. Piątkowska 94 C
  • 60- 649 Poznań
  • tel.: (61) 846 65 63
  • e-mail: ete.poznan@o2.pl

Adres korespondencyjny:

  • Europejskie Towarzystwo Ekorozwoju
  • Skr. poczt 23
  • 60-660 Poznań 56